گربه پرشین سوپرفلت

فروش گربه پرشین سوپرفلت 6 ماهه (فوری)

گربه پرشین سوپرفلت 6 ماهه رنگ طلایی فوق العاده مهربون و باهوش با شناسنامه و واکسن و کلیه وسایل جانبی به همراه کلی غذای خارجی در حد نیاز 1 سال به دلیل مهاجرت فوری فروشی.
این عروسک ما دختر است با رنگ چشم عسلی و جزوه بهترینهاست.

0939-3059169

66031515

a.rajabi_novinbahar@yahoo.com