چرا گربه ها یکدیگر را بو میکنند؟ (دنیای پیچیدهء حس بویایی در گربه ها )

اگر در زندگی یک انسان حس بویایی صرفا یکی از حواس پنج گانه باشه، در دنیای گربه ها این حس بی نهایت مهم تر و با ارزش تر هست . برای همین هست که بارها مشاهده شده که گربه های کور به راحتی و بدون مشکل خاصی به زندگی خودشون ادامه…
Read More
نکات مهم دربارهء جابجا کردن گربه های پرشین

نکات مهم دربارهء جابجا کردن گربه های پرشین

اگر مقالات و مطالب دیگر در وبسایت ما رو مطالعه کرده باشید، حتما متوجّه شدید که تاکید ما همیشه بر این بوده که حتّی الامکان از هرگونه جابجا کردن گربه های پرشین تحت هر عنوانی ( سفر ، گردش ، مهمانی ، تفریح، و ..) پرهیز کنید ، چون…
Read More